پالایش نفت اصفهان
تاریخ: 1396/04/31    
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت پالايش نفت اصفهان برگزار شد.  مجمع عمومي عادي ساليانه شركت پالايش نفت اصفهان برگزار شد.
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پالايش نفت اصفهان در ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31 با حضور 85/62 درصد از سهامداران برگزار شد.
پيرو آگهي دعوت مندرج در روزنامه هاي اطلاعات شماره 26758مورخ96/04/17 و دنياي اقتصاد شماره 4084 مورخ 1396/04/17 جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پالايش نفت اصفهان در ساعت 8:30 روز شنبه  مورخ 1396/04/31 با حضور دارندگان 85/62 درصد از سهامداران  و نماينده محترم سازمان بورس آقاي محسن انصاري مهياري و نماينده محترم موسسه حسابرسي هشيار بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شركت )آقاي مصطفي باتقوا در محل سالن  آمفي تئاتر شهرك شهيد محمد منتظري به نشاني اصفهان، بزرگراه آزادگان، كيلومتر 3 جاده تهران  تشكيل گرديد.چ پس از احراز  حد نصاب قانوني و با توجه به مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت، آقاي حشمت اله ابراهيمي فرسنگي (نماينده كانون شركتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي از شركتهاي سرمايه گذاري استاني) به عنوان رئيس جلسه و آقاي جليل رجب كردي (نماينده شركت آواي پرديس سلامت) و آقاي سيد محسن موسوي (نماينده شركت سرمايه گذاري اهداف) به عنوان نظار و آقاي مهدي صرامي فروشاني به عنوان منشي جلسه انتخاب گرديدند. سپس رسميت جلسه توسط رئيس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشي جلسه بشرح ذيل قرائت گرديد:
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هيأت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1395/12/30.
2- بررسي و تصويب ترازنامه و صورت عملكرد سال مالي منتهي به 1395/12/30.
3- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود.
4- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي 1396.
5- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت.
6- ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
مصوبات مجمع :
   پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گرديد. ابتدا گزارش فعاليت هيات مديره در رابطه با عملكرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1395/12/30 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاكرات لازم و با توجه به تكاليف و رهنمودهاي مندرج در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، تصميمات ذيل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
الف) صورت هاي مالي شركت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزيان و صورت جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به 30/12/1395، با توجه به تكاليف تعيين شده صاحبان سهام مندرج در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، مورد تصويب قرار گرفت.
ب) در اجراي مواد 90،239 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع  مقرر نمود مبلغ 250 ريال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملكرد سال مالي 1395 تقسيم و در مهلت مقرر قانوني به سهامداران پرداخت و باقيمانده به مبلغ 185,571 ميليون ريال پس از كسر پاداش عملكرد هيات مديره، بعنوان سود تخصص نيافته در حسابها لحاظ گردد.
ج) موسسه حسابرسي هشيار بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي بهمند بعنوان بازرس علي البدل شركت براي سال مالي منتهي به 1396/12/29  انتخاب گرديد. مجمع اختيار تعيين حق الزحمه بازرس قانوني را در چارچوب قرارداد فيمابين به هيات مديره شركت تفويض نمود.
د) روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت براي سال مالي منتهي به 1396/12/29 انتخاب شدند.
مجمع عمومي ضمن قدرداني از زحمات هيات مديره و كليه پرسنل شركت، به خانم علي زاده با حق توكيل به غير،  وكالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شركت ها اقدام نمايد.
جلسه مجمع در ساعت     12 ظهر همان روز با ذكر صلوات خاتمه يافت.
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شركت پالايش نفت اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal